Grafisk design

Identitet og nettprofil

Visuell identitet og kommunikasjon på nett er annorledes enn på trykte medier.

Våre design er laget for å være fleksible og kunne håndtere dynamisk og foranderlig innhold. De er også beregnet på flerkanalsbruk og bruk på trykk som en del av en helhetlig visuell strategi.

Vi utvikler både helt nye profiler med klar identitet og tilpasser eksisterende design til digitale medier.

Interaksjonsdesign

Navigasjon og funksjon

God interaksjonsdesign gir intuitive bruksopplevelser med lav sjanse men høy toleranse for brukerfeil.

Vi lager design med meningsfull oppbygging og logisk navigasjon. Skjemaer får riktig struktur og elementer for interaksjon og innhenting av data.

Vi passer også på at nettsider og skjemaer har rask responstid og gir fornuftige tilbakemeldinger til brukeren.

Tilgjengelighet

Kompatibilitet og tilrettelegging

Prinsippet om universell utforming er tilstede i våre design. 

Nettsteder skal kunne brukes tross individuelle funksjonsnedsettelser, men skal også kunne brukes med gårsdagens, dagens og morgendagens teknologi.

Derfor vektlegger vi teknisk tilrettelegging etter åpne standarder for koding samt for alternative leserenheter og hjelpemiddel.

Open Concept AS | Pb 78, 9790 Kjøllefjord | Tlf. 78 40 30 70 | Epost: