Nettkommunikasjon

Innholdsproduksjon

Nettskriving og synlighet

Å skrive for nett innebærer ikke bare å skrive kort og konsist. Man må fortsatt ta hensyn til målgruppene, men også være bevisst på markedsføringsstrategi.

Riktig organisert og strukturert innhold med gjennomtenkt bruk av nøkkeluttrykk gir målbare resultater i synlighet på søkemotorer. Samtidig må man skrive for mennesker, ikke søkealgoritmer.

Vi tilbyr redaksjonell rådgivning og flerspråklig innholdsproduksjon for både små og store nettsatsinger.

Webstrategi

Konsept og planlegging

Både konseptutvikling og webstrategi blir ofte diffuse begreper, men det viktigste med en webstrategi - og et konsept - er at man faktisk har noen.

Webstrategien gir en langsiktig plan for nettsatsingen og realiseringen av konseptet.

Vi hjelper oppdragsgivere identifisere hvilke aspekter av virksomheten som bør fremheves i digitale satsinger, og hvilke idéer som best forsterker virksomhetens identitet og omdømme.

Webanalyse

Mål og målinger

En webstrategi setter mål for nettsatsingen, og man måler disse gjennom webanalyse.

Vi foretrekker Piwik som verktøy for statistikk og analyse av besøksmønster og brukeradferd. Programvaren gir full kontroll over innsamlet statistikk, rapporter og måldefinisjoner.

Vi bistår med å definiere konkrete mål og suksessindikatorer samt analysere trafikk og måloppnåelse.

Informasjonsarkitektur

Struktur og organisering

For større informasjonsmengder er det spesielt avgjørende med meningsfull inndeling og organisering av innhold, men også mindre nettsteder gir best effekt med gjennomtenkt struktur.

Open Concept utarbeider planer for kategorisering og strukturering av innhold, og står for teknisk tilrettelegging for navigasjon, tematisering og organisering.

Sosiale medier

Viral kommunikasjon

Sosiale medier som Facebook og Twitter kan - brukt riktig - være meget effektive kanaler for både markedsføring og informasjonsvirksomhet.

Vi hjelper virksomheter bli mer sosiale gjennom rådgivning, strategi og implementering av sosial medieteknologi.

Flerspråklige nettsteder

Internasjonalisering og lokalisering

Nettsteder med internasjonale målgrupper stiller spesielle krav til både tekniske løsninger, funksjonalitet og innholdsproduksjon.

Vi har god kompetanse på nettpublisering på flere språk og i flere versjoner for ulike geografiske og kulturelle områder.

Open Concept AS | Pb 78, 9790 Kjøllefjord | Tlf. 78 40 30 70 | Epost: