Open Concept SA | Pb 78, 9790 Kjøllefjord | Tlf. 922 52 576 | Epost: