Gå til hovedinnhold

ANDRE TJENESTER

Konsulentoppdrag og rådgivning

Prosjektledelse

Vi har kompetanse på prosjektledelse for IT-prosjekter og administrativ prosjektledelse for bygg- og anlegg samt anskaffelser.

Open Concept kan levere prosjektledelse som en del av en totalleveranse eller som ekstern konsulent i prosjekter med flere underleverandører.

Vi bruker moderne verktøy for prosjektstyring og vektlegger kostnadskontroll, formelle krav og fremdrift.

Prosjektfinansiering

Prosjekter i både offentlig og privat virksomhet finansieres ofte av flere kilder. Vi har erfaring og gode resultater innen søknader og rapportering på offentlige tilskudd og forberedelse av dokumentasjon og forretningsplaner for bank- og investorselskap.

Vi kan dermed bistå også i planleggings- eller forprosjektfasen enten det gjelder IT-løsninger eller andre typer prosjekter.

Anskaffelser

Med flere vellykkede anskaffelser i flermiljonklasse under beltet kan vi tilby rådgivning i forbindelse med offentlige anskaffelser. For å minimere risiko kreves kunnskap om regelverk, anskaffelsesprosess og bestillingskompetanse innenfor det relevante fagområdet. 

Vi kan gi råd om anskaffelsesprosess, analysere og utarbeide krav- og prosjektspesifikasjon, anbefale konkurranseform og gjennomføre anskaffelser med lavest mulig risiko for både oppdragsgiver og leverandør.

Implementering av IT-systemer

IT-systemer har tradisjonelt sett høy risiko for forsinkelser, budsjettsprekk og innfasingsproblemer.

Open Concept har erfaring med innføring av komplekse IT-løsninger innenfor helse, media og statlig/kommunal forvaltning, for eksempel sak- og arkivsystem, publiseringssystem og pasientjournalsystem.

Vi kan bistå med rådgivning, kravspesifikasjon og behovsanalyse knyttet til IT-løsninger i de fleste bransjer.