Gå til hovedinnhold

Personvern

Erklæring og bruk av "cookies"

Personvernerklæring

Data som samles inn

På openconcept.no benyttes "cookies" (små tekstfiler som skrives og leses til/fra din disk av din nettleser) for å lage bruksstatistikk for nettstedet. Bruksstatistikken lagres på våre egne systemer og Open Concept er både behandlingsansvarlig og databehandler.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å samle inn informasjon om nettstedets bruk for å kunne forbedre og videreutvikle nettstedet.

Vi bruker et open source-statistikksystem som heter Matomo. All statistikk lagres på våre servere og er ikke tilgjengelig for tredjeparter. Vi bruker ikke Google Analytics eller andre tredjepartstjenester. Din IP-adresse er anonymisert.

Vårt nettsted er fullt brukbart uten cookies. Hvis du vil slå av cookies har NRK en grei oppskrift.

Merk at mange andre nettsteder er avhengig av cookies for å kunne fungere (spesielt nettbutikker). Det kan derfor være lurt å installere et nettlesertillegg som lar deg styre dette for hvert enkelt nettsted. Ghostery er et populært og godt verktøy for dette - og du vil dessuten bli klar over den enorme mengden sporing som foregår på nettet ellers.

For kunder samler vi inn navn og epostadresse til kontaktperson. Behandlingsgrunnlaget for denne innsamlingen er at den er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen mellom oss og kunden. Informasjonen behandles etter databehandleravtale med vår faktureringsleverandør.

Hvor lenge opplysningene lagres

IP-adresser lagres ikke. Kontaktinformasjon til kunder lagres så lenge den er nødvendig for å oppfylle kundeavtale eller rettslig plikt.

Hvor opplysningene lagres

Alle opplysninger lagres innenfor EØS.

Dine rettigheter

Innsyn
Du har rett til å be om innsyn i evt. personopplysninger som behandles av Open Concept AS. Ved innsynsbegjæring vil du innen én måned få svar på om virksomheten behandler personopplysninger knyttet til deg, og i så tilfelle en beskrivelse av opplysningene, hvilke andre som har mottatt dem, og en kopi av opplysingene.

Rett til retting og sletting
Du har rett til å rette, supplere og i noen tilfeller få slettet opplysninger som behandles av oss.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. 

Protestere mot behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. 

Dataportabilitet
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig. 

Kontakt

Alle henvendelser vedr. personvern sendes til post@openconcept.no. Du kan også ta kontakt på andre måter, se kontaktinfo lengst ned på siden.

Klage

Klage på behandling av personopplysninger sendes til Datatilsynet:

Datatilsynet
Pb 458 Sentrum
0105 Oslo
Tlf. +47 22 39 69 00
www.datatilsynet.no
postkasse@datatilsynet.no